Friday, 03/12/ 2021 16:43:43

Thông báo của Giảng viên

Thông báo gặp học viên cao học các khóa K23 và K24 (BD) do...

Học viên cao học các khóa K23 và K24 (BD) do PGS.TS. Trầm Thị Xuân Hương hướng dẫn cần sửa đề cương, vui lòng...

Thông báo gặp học viên cao học các khóa K23 và K24 (BD) do...

PGS.TS. Trầm Thị Xuân Hương gặp học viên cao học các khóa K23 và K24 (BD) vào buổi sáng Chủ Nhật 21/6/2015 tại phòng...

Lịch người hướng dẫn khoa học gặp học viên cao học

Cơ sở: 279 Nguyễn Tri Phương - Quận 10   STT Người hướng dẫn khoa học ...

Thông báo gặp sinh viên K37 ĐHCQ do ThS. Nguyễn Quốc Anh hướng dẫn

ThS. Nguyễn Quốc Anh gặp sinh viên Khóa 37 - ĐHCQ vào lúc 16g45 Thứ Năm 02/4/2015 tại phòng B.121, 279 Nguyễn Tri Phương...

Thông báo gặp sinh viên do ThS. Nguyễn Quốc Anh hướng dẫn thực tập...

ThS. Nguyễn Quốc Anh gặp sinh viên Khóa 37 - ĐHCQ và sinh viên K.2011 TP.HCM1 vào lúc 08g00 Thứ bảy 14/03/2015 tại phòng...

Lịch giảng viên hướng dẫn gặp sinh viên khóa K.2011 TP.HCM 1 – Ngân...

Địa điểm:       Khoa Ngân hàng (Lầu 1) - Cơ sở 279 Nguyễn Tri Phương, Q.10    STT ...

Thông báo họp nhóm sinh viên lớp Ngân hàng 2 – K2011 TP1 do...

GVHD Cao Ngọc Thủy họp nhóm sinh viên NH2-K2011TP1 lúc 16g30 ngày thứ bảy (07/03/2015) để sửa đề cương chuyên đề tốt nghiệp. Đề...

Thông báo gặp sinh viên Khóa 37 – ĐHCQ do ThS. Nguyễn Quốc Anh...

ThS. Nguyễn Quốc Anh gặp sinh viên Khóa 37 - ĐHCQ vào lúc 15g00 Thứ Năm 05/02/2015 tại phòng B.121, 279 Nguyễn Tri Phương...

Thông báo gặp GVHD của ThS. Nguyễn Quốc Anh đối với sinh viên Khóa...

ThS. Nguyễn Quốc Anh gặp sinh viên Khóa 37 - ĐHCQ vào lúc 08g00 Thứ Bảy 17/01/2015 tại phòng B.121, 279 Nguyễn Tri Phương...

Thông báo gặp GVHD của ThS. Lê Văn Lâm đối với sinh viên VB2-K15...

  ThS. Lê Văn Lâm gặp sinh viên VB2-K15 và LT ĐHCQ-K18, đợt thực tập từ tháng 12/2014 vào lúc 12g00 ngày 22/12/2014 (thứ...