Friday, 03/12/ 2021 17:39:19

Thông báo của Giảng viên

Lịch gặp sinh viên thực tập Khóa 35 hệ ĐHCQ

  GVHD gặp sinh viên Khóa 35 thực tập tốt nghiệp lúc 10h30 ngày 15/12/2012 như sau:        - Phòng B.111: Cô Kim...

Lịch gặp sinh viên thực tập Khóa 16 Liên thông ĐHCQ

- Sinh viên do PGS.TS. Trần Hoàng Ngân hướng dẫn liên hệ trực tiếp với Thầy qua email ngannh@ueh.edu.vn   - PGS.TS. Phạm Văn...

Lịch gặp sinh viên thực tập: K13-VB2 và K15-LTĐH (đợt 2)

- ThS. Nguyễn Quốc Anh gặp sinh viên lúc 17g15 ngày 25/8/2012 (thứ 7) tại Văn phòng khoa Ngân hàng (Phòng B.119, 279 Nguyễn...