Tuesday, 28/03/ 2023 03:58:16

GIỚI THIỆU

Bổ sung những SV K33 còn thiếu trong DS GVHD

KNH thông báo cho những SV K33 không có tên trong danh sách phân công GVHD: - SV gửi email nói rõ lý do...

TB cho SV thực tập tại NH Phương Đông

Ngân hàng Phương Đông và khoa Ngân Hàng thông báo cho sinh viên được nhận thực tập tại NH Phương Đông: -    Thời gian...

SV thực tập tại VCB Bến Thành

KNH thông báo cho SV K33 thực tập tại VCB Bến Thành như sau: Ngày 05/01/2011 SV tập trung tại VCB Bến Thành 69...

Sinh viên thực tập tại CTCK Thăng Long

Thông báo đến toàn thể sinh viên thực tập tại CTCK Thăng Long: Đề nghị các bạn sinh viên có danh sách thực tập...

Mục liên quan