Tuesday, 28/03/ 2023 03:32:47

GIỚI THIỆU

Ban Lãnh đạo khoa Ngân Hàng – Năm 2020

Ban Lãnh đạo Khoa Ngân Hàng Hoàng Hải Yến Trưởng khoa ĐT: 028.35.265827 DĐ: 0983.396.252 Email: yenhh@ueh.edu.vn   ThS. Dương Tấn Khoa Phó Trưởng khoa ĐT: 028.35.265828 DĐ: 0909243600 Email: tankhoa@ueh.edu.vn Phân công Ban Lãnh Đạo (File đính kèm)

Bảo vệ đề cương cao học khóa 27- Hướng nghiên cứu

Thông báo góp ý đề cương cao học khóa 27-TP Phụ lục 1 - Quy định viết tóm tắt Hướng dẫn viết đề cương chi tiết...

THÔNG BÁO CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN HKDN, TTTN K44

Cô Lê Nguyễn Quýnh Hương thông báo nhóm SV do cô hướng dẫn: vui lòng truy cập LMS vào Khóa học "HKDN &...

Bộ máy tổ chức năm 2020

BỘ MÁY TỔ CHỨC 1. Ban Lãnh đạo Khoa TS. Hoàng Hải Yến Trưởng Khoa ThS. Dương Tấn Khoa Phó Trưởng Khoa 2. Các Bộ môn Bộ môn Kinh doanh...

Thông báo gặp học viên cao học do TS. Nguyễn Phạm Thiên Thanh hướng...

Thông báo lịch hẹn hướng dẫn viết đề cương luận văn Thạc sĩ cho học viên Cao học do TS. Nguyễn Phạm Thiên Thanh...

Lịch gặp sinh viên – K. 39 ĐHCQ của GVHD Nguyễn Thị Hồng Nhung

Mời sinh viên do Cô Nguyễn Thị Hồng Nhung hướng dẫn gặp cô theo lịch như sau: Thời gian: 16h30 thứ Hai, ngày 13/02/2017 ...

Bộ phận Thư ký khoa

Bảng phân công nhiệm vụ

Lịch gặp GVHD – K.39 ĐHCQ

STT GVHD THỜI GIAN NGÀY ĐỊA ĐIỂM 1 PGS.TS. Võ Xuân Vinh 10 - 10.30 AM 09/01/2017 Lầu 3, CFVG, cơ sở C, 91 Đường 3/2. 2 ThS. Nguyễn Thị Hồng Nhung 11 AM 09/01/2017 B.121 ...

Lịch gặp GVHD – Khóa 39 ĐHCQ

Thông tin chi tiết

Mục liên quan