Monday, 30/01/ 2023 08:16:35

Khóa học

Lịch khai giảng khoá đào tạo thi lấy chứng chỉ chuyên môn của UBCKNN,...

1. CƠ SỞ PHÁP LÝ: Trên cơ sở Bộ trưởng Bộ Tài chính đã cho phép mở rộng hợp tác đào tạo về chứng khoán và thị trường chứng khoán, UBCKNN đã có công văn cho phép Trường ĐH Kinh tế TP.HCM làm đầu mối đào tạo để thi lấy chứng chỉ chuyên môn tại Trung tâm NCKH và ĐTCK – UBCKNN.


Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế TP.HCM chính thức giao nhiệm vụ thực hiện chương trình đào tạo trên cho Trung tâm Bồi dưỡng, tư vấn Ngân hàng – Chứng khoán trực thuộc Khoa Ngân hàng – Trường ĐH Kinh tế TP.HCM.

Lịch khai giảng lớp Chuyên viên ngân hàng hiện đại, khai giảng tháng 9/2015

 

1. ĐỐI TƯỢNG: các cá nhân muốn trở thành chuyên viên của Ngân hàng thương mại; các doanh nghiệp, tổ chức quan tâm tìm hiểu đến các sản phẩm và dịch vụ của Ngân hàng thương mại đang cung cấp nhằm tiết kiệm thời gian và chi phí giao dịch với ngân hàng.