• Khoa Ngân hàng hiện có 30 giảng viên bao gồm 03 phó giáo sư, 18 tiến sĩ, 08 nghiên cứu sinh và 01 thạc sĩ. Hầu hết các giảng viên của Khoa Ngân hàng là những giảng viên đã tốt nghiệp Tiến sĩ và Thạc sĩ tại các trường đại học chuyên ngành kinh tế, tài chính, ngân hàng trong và ngoài nước và đã có nhiều năm kinh nghiệm trong công tác giảng dạy và nghiên cứu. Nhiều giảng viên có bằng Tiến sĩ, Thạc sĩ quốc tế từ các quốc gia phát triển như: Mỹ, Úc, Anh, Pháp, Đức, CH Séc, Bỉ,…
    So với chương trình đại trà, giảng viên tham gia giảng dạy chương trình chất lượng cao là những giảng viên được chọn lọc hơn, năng lực chuyên môn cao, kinh nghiệm và uy tín cao trong giảng dạy và nghiên cứu khoa học. Giảng viên được yêu cầu phải có trình độ thạc sĩ trở lên. Riêng giảng viên dạy lý thuyết các học phần thuộc khối kiến thức ngành, chuyên ngành phải có trình độ tiến sĩ hoặc chức danh giáo sư, phó giáo sư hoặc có trình độ thạc sĩ tốt nghiệp ở các trường đại học của các nước phát triển đúng ngành. Điều này giúp đảm bảo chuẩn đầu ra của các chương trình Cử nhân chất lượng cao Ngân hàng về kiến thức, tiếng Anh, và khả năng nghiên cứu khoa học là cao hơn các chương trình đại trà.