Đội ngũ Giảng viên

NHQT

BỘ MÔN NGÂN HÀNG QUỐC TẾ

I. Giới thiệu:

Bộ môn Ngân hàng Quốc tế trực thuộc khoa Ngân hàng của trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh. Bộ môn được thành lập năm 2010 trên cơ sở tách ra từ bộ môn Kinh doanh tiền tệ.

Hầu hết các giảng viên của Bộ môn là những giảng viên đã tốt nghiệp Tiến sĩ và Thạc sĩ tại các trường đại học chuyên ngành kinh tế trong và ngoài nước và đã có nhiều năm kinh nghiệm trong công tác giảng dạy và nghiên cứu.

Bộ môn phụ trách các môn:

  • Ngân hàng quốc tế
  • Thanh toán quốc tế
  • Kinh doanh ngoại hối
  • FinTech trong ngân hàng

II. Giảng viên của BM:

1. ThS. Nguyễn Trung Thông – Phó Trưởng phụ trách BM 

2. PGS. TS. Trương Quang Thông – Trưởng BM NHQT
3. TS. Phạm Khánh Duy
5. TS. Vũ Thị Lệ Giang
6. TS. Nguyễn Phạm Thiên Thanh
7. TS. Phan Chung Thủy

NHQT2

QTNH

I. Giới thiệu
Bộ môn Quản trị ngân hàng trực thuộc khoa Ngân hàng của trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh.
Hầu hết các giảng viên của Bộ môn là những giảng viên đã tốt nghiệp Tiến sĩ và Thạc sĩ tại các trường đại học chuyên ngành kinh tế trong và ngoài nước và đã có nhiều năm kinh nghiệm trong công tác giảng dạy và nghiên cứu. Bộ môn của chúng tôi bao gồm các thành viên như sau:
1.TS. Nguyễn Từ Nhu – Phó trưởng phụ trách BM

2. PGS.TS. Trương Thị Hồng 
3. PGS. TS Nguyễn Quốc Anh
4. TS Phạm Phú Quốc
5. TS Nguyễn Thị Thùy Linh
6. TS Lê Hồ An Châu
7. TS. Nguyễn Ngọc Hân

II. Hiện nay Bộ môn Quản trị ngân hàng trực tiếp tham gia nghiên cứu, giảng dạy các học phần:
*Bậc đại học :
– Quản trị ngân hàng
– Luật ngân hàng
– Kế toán ngân hàng
– Chính sách tiền tệ
– Marketing ngân hàng
– Marketing dịch vụ tài chính

*Bậc sau đại học :
– Nguyên lý tiền tệ ngân hàng
– Quản trị định chế tài chính
– Chính sách tiền tệ
– Quản trị rủi ro và Hiệp ước Basel

QTNH2

KDTT

BỘ MÔN KINH DOANH TIỀN TỆ

I. Giới thiệu

Bộ môn Kinh doanh Tiền tệ trực thuộc khoa Ngân hàng của trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh.

Hầu hết các giảng viên của Bộ môn là những giảng viên đã tốt nghiệp Tiến sĩ và Thạc sĩ tại các trường đại học chuyên ngành kinh tế trong và ngoài nước và đã có nhiều năm kinh nghiệm trong công tác giảng dạy và nghiên cứu. Bộ môn của chúng tôi bao gồm các thành viên như sau:

1. ThS. Dương Tấn Khoa – Phó trưởng bộ môn phụ trách bộ môn KDTT

2. ThS. Cao Ngọc Thủy – Phó trưởng bộ môn

3. TS. Lại Tiến Dĩnh

4. ThS. Nguyễn Thị Thùy Dương

5. PGS.TS. Trầm Thị Xuân Hương

6. TS. Phạm Tố Nga

7. TS. Nguyễn Thị Hồng Nhung

8. TS. Nguyễn Thanh Phong

9. TS. Lê Tấn Phước

10. TS. Hoàng Hải Yến

KDTT2

II. Các môn học do Bộ môn Kinh doanh Tiền tệ đảm trách:

1. Ngân hàng thương mại

2. Phân tích tín dụng và quản trị cho vay

3. Tư vấn tài chính cá nhân

4. Quản trị ngân quỹ

5. Tài trợ dự án

6. Ngân hàng đầu tư

TTTC

Bộ môn Thị trường tài chính
Giới thiệu
Bộ môn Thị trường tài chính trực thuộc khoa Ngân hàng, trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh. Bộ môn đảm nhận phát triển chương trình đào tạo, giảng dạy và nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực thị trường tài chính, công cụ tài chính và quản trị các định chế tài chính. Đội ngũ giảng viên có nhiều kinh nghiệm và bằng cấp quốc tế (United States, Germany, Australia, New Zealand…). Bộ môn có sự hợp tác sâu rộng với các tổ chức quốc tế và doanh nghiệp, công ty chứng khoán và ngân hàng.

Danh sách giảng viên
1. Trưởng Bộ môn: PGS. TS. Nguyễn Hữu Huân

2. Phó Trưởng Bộ môn: TS. Phan Thu Hiền

3. TS. Phạm Thị Anh Thư
4. TS. Lê Nguyễn Quỳnh Hương
5. ThS. Lê Văn Lâm
6. TS. Ngô Minh Vũ

TTTC2

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.