Lịch gặp GVHD K39 ĐHCQ học kỳ đầu 2017

Giảng viên hướng dẫn Thời gian Ngày Địa điểm
PGS. TS. Trầm Thị Xuân Hương 17g00 5/1/2017 B.121
ThS. Nguyễn Trung Thông 11g30 3/1/2017 B.121
ThS. Nguyễn Phúc Cảnh 10g00 3/1/2017 B.119
TS. Hoàng Hải Yến  16g30 3/1/2017 C33 trường Dự bị đại học 91 Nguyễn Chí Thanh
TS. Phạm Thị Anh Thư 17g30 4/1/2017 B.121
TS. Lê Tấn Phước 10g45 5/1/2017 hoặc 12/1/2017 B.216
ThS. Nguyễn Quốc Anh 12g00 4/1/2017 B.121
TS. Thân Thị Thu Thủy 15g30 4/1/2017 B.121
ThS. Hoàng Thị Minh Ngọc 10g00 6/1/2017 B.121
ThS. Cao Ngọc Thủy 17g00 5/1/2017 B.119
PGS. TS. Trương Quang Thông 17g00 5/1/2017 B.119
PGS. TS. Trương Thị Hồng 12g00 6/1/2017 B.119
ThS. Võ Thị Tuyết Anh 19g00 6/1/2017 B.119
TS. Lại Tiến Dĩnh 9g30 4/1/2017 B.121
ThS. Dương Tấn Khoa 10g30 5/1/2017 B.119
ThS. Nguyễn Thị Thùy Dương 13g30 5/1/2017 B.121
TS. Ngô Minh Hải 15g00 5/1/2017 B.121
TS. Trần Thị Mộng Tuyết 10g40 6/1/2017 B.115