SOBRS24 Tín dụng tiêu dùng tại Việt Nam: Thực trạng & Giải pháp 6/10/2018

Seminar khoa Ngân hàng “Tín dụng tiêu dùng tại Việt Nam: Thực trạng & Giải pháp”. Báo cáo viên: TS. Cấn Văn Lực

Thành phần dự: Giảng viên khoa Ngân hàng; NCS, Học viên cao học chuyên ngành NH và khách mời.

Vào lúc 9g00 ngày 06/10/2018 tại phòng ISB 201, 17 Phạm Ngọc Thạch, P6, Q3