SOBRS25 Chính sách tiền tệ – Nhìn từ cuộc chiến tranh thương mại Mỹ – Trung

Seminar: Chính sách tiền tệ – Nhìn từ cuộc chiến tranh thương mại Mỹ – Trung
Diễn giả: TS Nguyễn Tú Anh
Phó Vụ Trưởng Vụ Chính sách Tiền tệ – Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
10h Thứ tư ngày 24/10/2018, A204 – 59C Nguyễn Đình Chiểu Q3