UEH hợp tác với các trường đại học Châu Âu và Châu Á trong dự án Erasmus Plus

UEH là một trong những đối tác của Dự án JEUL Erasmus Plus “Joint University and Enterprise Learning” – Mối liên kết giữa trường đại học và các doanh nghiệp – thuộc Dự án Erasmus Plus nhằm nâng cao năng lực quốc tế giáo dục đại học. Dự án kéo dài 3 năm, được tài trợ bởi Ủy ban Châu Âu (EU) gồm 09 đối tác, trong đó có 05 Trường Đại học Châu Âu, 02 Trường Đại học Việt Nam và 02 Trường Đại học Trung Quốc.

Cụ thể, Dự án JEUL ERASMUS + nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy đại học, hiệu quả đào tạo sinh viên theo xu hướng quốc tế hóa. Dự án là nơi mà tất cả các trường thành viên của dự án cùng với đại diện các doanh nghiệp chia sẻ các kinh nghiệp trong quá trình hợp tác để xây dựng và phát triển các phương pháp giảng dạy và học tập cũng như hoàn thiện nội dung và chương trình đào tạo sao cho phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp và thị trường lao động.

UEH tham gia Dự án với vai trò thành viên và Khoa Ngân hàng trực thuộc UEH sẽ là nơi tiếp nhận tài trợ từ Dự án, đồng thời chịu trách nhiệm chính trong (work package 2) phát triển các tình huống phục vụ giảng dạy, tạo sự kết nối bền vững giữa doanh nghiệp và truờng đại học. Ngoài ra, UEH còn tham gia các hoạt động thường xuyên của Dự án với các chương trình nâng cao năng lực giảng viên, cán bộ quản lý và sinh viên của UEH tại các trường đại học Châu Âu trong giai đoạn 2018 – 2020.

Qua sự tài trợ Dự án, UEH sẽ xây dựng được một trung tâm mô phỏng UEH SIMULATION LAB nhằm áp dụng mô hình giảng dạy tiên tiến theo hướng rút ngắn khoảng cách giữa lý luận và thực tiễn, giúp sinh viên thích nghi tốt hơn với môi trường công nghệ trong lĩnh vực Ngân hàng – Tài chính – Chứng khoán.

Xem bản tin tại đây