Thông tin trung tâm

 

I. GIỚI THIỆU VỀ TRUNG TÂM

 • Trung tâm Bồi dưỡng, tư vấn Ngân hàng – Chứng khoán trực thuộc khoa Ngân hàng được thành lập theo quyết định số 08/QÐ-ÐHKT-TCHC của Hiệu trưởng Trường Ðại học Kinh tế Tp.HCM ngày 09 tháng 1 năm 2007 với chức năng tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn về lĩnh vực ngân hàng và chứng khoán.
 • Tên giao dịch: TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG, TƯ VẤN NGÂN HÀNG – CHỨNG KHOÁN
 • Địa chỉ: 279 Nguyễn Tri Phương, P5, Q10, Tp.Hồ Chí Minh (mặt đường Đào Duy Từ)

II. PHẠM VI HOẠT ĐỘNG

1. Về chứng khoán:
– Đào tạo các chứng chỉ hành nghề chứng khoán theo chương trình của Uỷ ban chứng khoán Nhà nước (UBCKNN), bao gồm các chứng chỉ:
 • Những vấn đề cơ bản về chứng khoán và thị trường chứng khoán
 • Phân tích và đầu tư chứng khoán
 • Lớp luật chứng khoán (liên kết với Trung tâm nghiên cứu khoa học và đào tạo chứng khoán tuôc UBCKNN)

– Chứng chỉ: Sau khi hoàn thành các khoá học, học viên sẽ nhận được chứng chỉ của Trường Đại học Kinh tế Tp.Hồ Chí Minh về khoá học, sau đó Trung tâm sẽ lo mọi thủ tục để học viên thi lấy chứng chỉ hành nghề tại UBCKNN.

2. Về lĩnh vực ngân hàng:
– Trung tâm hiện đang đào tạo chương trình CHUYÊN VIÊN NGÂN HÀNG HIỆN ĐẠI: cung cấp các kiến thức cơ bản và nâng cao về lĩnh vực Tài chính – Ngân hàng, giúp học viên có thể đảm nhận ngay các công việc tại ngân hàng thương mại (NHTM) sau khi kết thúc khoá học.. Chương trình đào tạo CHUYÊN VIÊN NGÂN HÀNG HIỆN ĐẠI bao gồm 5 học phần:
 • Học phần 1: CÁC NGHIỆP VỤ KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG: Cung cấp các kiến thức về tất cả các nghiệp vụ kinh doanh của ngân hàng hiện nay như: Huy động vốn, cho vay, thấu chi, bao thanh toán, bảo lãnh ngân hàng, cho thuê tài chính; thẻ ngân hàng….
 • Học phần 2: THẨM ĐỊNH TÍN DỤNG: Học xong học phần này học viên sẽ có đầy đủ kỹ năng để phân tích tình hình tài chính công ty, thẩm định và ra quyết định tín dụng đối với các bộ hồ sơ vay vốn cũng như những dự án đầu tư của khách hàng
 • Học phần 3: KINH DOANH NGOẠI HỐI: Cung cấp cho học viên những kiến thức chuyên sâu về tỷ giá hối đoái, các công cụ và giải pháp phòng ngừa rủi ro tỷ giá, c ác  nghiệp vụ kinh doanh ngoại hối tại các ngân hàng
 • Học phần 4: THANH TOÁN QUỐC TẾ: Trang bị cho học viên các kiến thức chuyên sâu về lĩnh vực thanh toán quốc tế như: các phương tiện và phương thức thanh toán quốc tế, quy trình nghiệp vụ của từng phương thức thanh toán quốc tế, kỹ năng lập hợp đồng ngoại thương, kỹ năng xử lý tình huống trong hoạt động thanh toán quốc tế theo UCP 600, URR 525, ISBP……
 • Học phần 5: KẾ TOÁN NGÂN HÀNG: Trang bị cho học viên những kiến thức và kỹ năng để trở thành một chuyên viên làm việc tại phòng kế toán của các NHTM.

– Chứng chỉ: Học viên sẽ được cấp Chứng chỉ của trường ĐH Kinh tế Tp.HCM.

3. Các khoá đào tạo theo đơn đạt hàng: Ngoài ra, trung tâm còn có những khoá đào tạo theo đơn đặt hàng của các ngân hàng, công ty chứng khoán và các đơn vị quan tâm đến lĩnh vực Tài chính – Ngân hàng.

4. Liên kết đào tạo với trung tâm khác: Trung tâm hiện đang có những chương trình liên kết đào tạo với các trung tâm khác theo yêu cầu và thoả thuận giữa hai bên.