Kết quả giải thưởng Seminar Banking and Banker in digital era

Ngày 24/09/2021, seminar với chủ đề “Banking and banker in digital era” đã được tổ chức online với hơn 400 sinh viên và khách mời tham dự. Buổi seminar diễn ra rất sôi động với nhiều kiến thức bổ ích và ý nghĩa.

Qua phần đố vui và đặt câu hỏi, ban tổ chức công bố danh sách các bạn được giải thưởng như sau:

1. Vòng Mỹ Vân 211112052 K31-1 ngân hàng
2. Hồ Nguyễn Thanh Trúc 31191024151 K45, NH001
3. Trần Thiện Nhân 31191025280 K45
4. Nguyễn Ái Vy NHC01

Các bạn sinh viên đạt giải có thể liên hệ văn phòng khoa Ngân hàng B1.901 để nhận khi Văn phòng mở cửa hoạt động lại.