THÔNG BÁO CUỘC THI TUYỂN BAN ĐIỀU HÀNH CLB CHỨNG KHOÁN SCUE
——————————–
1. Mục đích:
– Tìm kiếm đội ngũ sinh viên có đam mê trong lĩnh vực chứng khoán và nhiệt huyết đóng góp
vào việc phát triển CLB chứng khoán ngày càng vững mạnh
– Tìm kiếm nguồn nhân lực cho chương trình hoạt động câu lạc bộ chứng khoán SCUE
2. Đăng ký dự thị Online
Từ ngày 05/11/2020 – 12/11/2020: Sinh viên có nguyện vọng dự thi tiến hành đăng ký dự thi online bằng cách điền thông tin vào mẫu đăng ký của ban tổ chức:
3. Nội dung:
👉 Vòng 1: Kiểm tra chuyên môn 📆Thời gian: 8h00 sáng ngày 15/11/2020. 📑Hình thức: Làm bài kiểm tra chuyên môn theo đề thi của BTC
👉 Vòng 2: Phỏng vấn 📆Thời gian: Từ 16/11/2020 đến 20/11/2020 📑Hình thức: Phỏng vấn cá nhân
4. Tiêu chí tuyển chọn:
Điểm thi chuyên môn, điểm phỏng vấn, điểm trung bình học tập tích luỹ đến thời điểm hiện tại, điểm rèn luyện, và các tiêu chí khác của Ban tổ chức
—————————————————
Cần thêm thông tin, các bạn vui lòng liên hệ – thư ký khoa Ngân hàng. Điện thoại: 028 35265827, Email: duyd@ueh.edu.vn