Liên hệ với câu lạc bộ chứng khoán

Thông tin liên hệ
Câu lạc bộ Chứng khoán Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh – SCUE

Địa chỉ: Phòng B611 – 279 Nguyễn Tri Phương – Phường 5 – Quận 10 – Thành phố Hồ Chí Minh
Email liên lạc: scue_dhkt@yahoo.com ; scue_dhkt@yahoo.com
Website: http://www.scue.vn