Bổ sung Hướng dẫn nộp bài Học kỳ doanh nghiệp; Khóa luận tốt nghiệp (Khóa 44 ĐHCQ; Khóa 23LT)

Thân gửi các bạn sinh viên

Vừa rồi Khoa đã hướng dẫn các hình thức nộp khóa luận tốt nghiệp và học kỳ doanh nghiệp đến các bạn SV K44 và Khóa 23LT
Theo yêu cầu của Trường, để phục vụ cho việc lưu trữ đối với hình thức nộp bài online. Ngoài 02 hình thức nộp bài Khóa luận tốt nghiệp đã hướng dẫn. Khoa đề nghị sinh viên nộp bổ sung 01 file PDF hoàn chỉnh các nội dung theo yêu cầu của Khóa luận tốt nghiệp trên Hệ thống LMS (Nộp LMS lớp: HKDN&KLTN-K44,LT23 . Lưu ý: Đặt tên theo đúng quy định: Họ và tên sinh viên _Lớp_ Khóa- chuyên ngành)
 Như vậy:
1. Đối với các bạn sinh viên đăng ký HKDN: ngoài nộp bài cho GVHD sẽ nộp thêm 01 file PDF trên hệ thống LMS. (Nộp LMS lớp: HKDN&KLTN).
2. Đối với các bạn sinh viên đăng ký HKDN : Ngoài nộp bài cho GVHD, 01 file word nội dung KLTN không có tên GVHD, không có lời cảm ơn trên hệ thống LMS để Khoa phân GV chấm 2 (Nộp lớp KLTN K44, LTK23). Các bạn nộp thêm 01file PDF trên hệ thống LMS. (Nộp LMS lớp: HKDN&KLTN-K44,LT23 )
Thời gian nộp: Không đổi Từ ngày 18/10/2021 – 19/10/2021
Đề nghị các bạn lớp trưởng phổ biến thông tin này cho lớp biết.
Thân mến.