GIỚI THIỆU KHOA NGÂN HÀNG

Khoa Ngân hàng (School of Banking) – trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh được thành lập năm 2003, nhằm mục tiêu trở thành cơ sở đào tạo và nghiên cứu hàng đầu ở Việt Nam. Khoa Ngân hàng tập trung vào đào tạo và nghiên cứu chuyên sâu ở các lĩnh vực tài chính, ngân hàng và chứng khoán. Khoa Ngân hàng cung cấp các chương trình đào tạo có chất lượng cao cho cả bậc đại học và sau đại học. Đồng thời, khoa Ngân hàng cũng luôn gắn kết chặt chẽ giữa kiến thức và thực tế thông qua chương trình hợp tác giảng dạy kết hợp với các đối tác là Ngân hàng và các định chế tài chính để cung cấp nguồn nhân sự chất lượng cao cho thị trường lao động.
Trong gần 20 năm thành lập, khoa Ngân hàng đã đào tạo hàng ngàn sinh viên sinh viên chuyên ngành Tài chính-Ngân hàng và Thị trường chứng khoán. Hiện cộng đồng cựu sinh viên đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng ở hầu hết các ngân hàng và tổ chức tài chính tại Việt nam.

Đội Ngũ Nhân sự

Khoa Ngân hàng có 32 giảng viên, trong đó 70% giảng viên đã có trình độ tiến sĩ chuyên ngành tài chính ngân hàng và hơn 60% giảng viên của khoa đã tốt nghiệp thạc sỹ, tiến sĩ ở các trường tiên tiến ở các nước như Mỹ, Anh, Úc, Đức, Nga và Slovakia. Ngoài ra khoa ngân hàng còn có sự cộng tác của 1 chuyên gia nghiên cứu người nước ngoài từ trường đại học Huddersfield, Anh.