Giá trị

  • Thấu hiểu nhu cầu của người học và xã hội;
  • Chuyển giao kết quả nghiên cứu khoa học cho các tổ chức và doanh nghiệp;
  • Quan tâm đến xây dựng đội ngũ có chuyên môn cao, năng động, có tinh thần trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp;
  • Khuyến khích sử dụng công nghệ một cách sáng tạo trong môi trường làm việc, giảng dạy và học tập;
  • Tự hào và phát huy truyền thống của trường.

Mục tiêu

Đào tạo theo chương trình tiên tiến để nhanh chóng ngang bằng trình độ khu vực và tiệm cận với giáo dục đại học tinh hoa thế giới; thúc đẩy nghiên cứu khoa học đi vào hướng hàn lâm; và không ngừng hiện đại hóa, chuyên nghiệp hóa hoạt động quản trị nhà trường.