Vi
Các công trình công bố trong 5 năm (2010-2015)

Các công trình công bố trong 5 năm (2010-2015)

TT

Tên công trình

Tác giả

Nguồn công bố

Năm

1

Bàn về cán cân thanh toán Việt Nam năm 2009

Trương Quang Thông

Tạp chí Ngân hàng

2010

2

Bàn về những bất cập trong chính sách tín dụng phát triển nông nghiệp và nông thôn hiện nay

Trương Quang Thông

Tạp chí Ngân hàng

2010

3

Mở rộng tín dụng ngân hàng góp phần cung ứng vốn cho sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa tại TP.HCM

Nguyễn Quốc Anh

Tạp chí phát triển kinh tế

2010

4

Nâng cao hiệu quả hoạt động kiểm toán độc lập báo cáo tài chính các NHTM CP tại TP.HCM.

Lê Tấn Phước

Phát triển Kinh tế

2010

5

Net Private Capital Flows and Economic Growth – The case of Five Emerging Asian Economies

Võ Xuân Vinh

Applied Economics

2010

6

Nghiên cứu thực nghiệm về hiệu năng của các chi nhánh ngân hàng thương mại nhà nước tại thành phố Hồ Chí Minh

Trương Quang Thông

Tạp chí Công nghệ Ngân hàng

2010

7

Phân tích rủi ro tài chính và sự kiện phố Wall

Trần Thị Thanh Phương

Tạp chí Phát triển kinh tế

2010

8

Tác động của khủng hoảng tài chính 2007 tại Việt Nam và những giải pháp cho chính sách tiền tệ giai đoạn hậu khủng hoảng

Nguyễn Thị Thùy Linh

Tạp chí Phát triển kinh tế

2010

9

The Determinates of Equity Portfolio Holdings

Võ Xuân Vinh

Applied Financial Economics

2010

10

Ứng dụng mô hình SCP trong nghiên cứu thực nghiệm về hiệu năng của các ngân hàng thương mại cổ phần tại thành phố Hồ Chí Minh

Trương Quang Thông

Tạp chí Ngân hàng

2010

11

Ý kiến về các quy định cho thuê tài chính hiện hành

Phạm Phú Quốc

Tạp chí Ngân hàng

2010

12

Ảnh hưởng chính sách nới lỏng tiền tệ Mỹ lên ổn định kinh tế vĩ mô ở Việt Nam

Hoàng Hải Yến

Tạp chí Ngân hàng

2011

13

Ảnh hưởng của giá nhiên liệu thế giới đến chỉ số giá tiêu dùng Việt Nam.

Thân Thị Thu Thủy

Tạp chí Phát triển & Hội nhập, số 01, tháng 11/2011

2011

14

Chính sách tiền tệ chống lạm phát – Nhìn từ góc độ lý luận và thực tiễn ở Việt Nam hiện nay

Nguyễn Quốc Anh

Tạp chí phát triển kinh tế

2011

15

Đánh giá những nhân tố tác động xuất khẩu Việt Nam

Trần Thị Thanh Phương

Tạp chí Tài chính

2011

16

Inflation and Exchange rate: a vicious circle of Vietnam

Phan Thu Hiền

Tạp chí phát triển Kinh tế

2011

17

Khả năng ứng Khả năng ứng dụng hợp đồng giao sau cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM.

Thân Thị Thu Thủy

Tạp chí Phát triển kinh tế, số 243, tháng 01/2011

2011

18

Lạm phát và tốc độ tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam

Vũ Thị Lệ Giang

Hoàng Hải Yến

Tạp chí ngân hàng

2011

19

Luận bàn về chính sách lạm phát mục tiêu

Vũ Thị Lệ Giang

Hoàng Hải Yến

Tạp chí ngân hàng

2011

20

Quyền chọn cổ phiếu-Công cụ phòng chống rủi ro trên TTCK VN

Thân Thị Thu Thủy

Tạp chí Ngân hàng – tháng 4 năm 2011

2011

21

Suy ngẫm từ chính sách tiền tệ và nợ công năm 2010

Trương Quang Thông

Tạp chí Tài chính

2011

22

Ứng dụng quyền chọn cổ phiếu trên TTCK VN

Thân Thị Thu Thủy

Tạp chí Công nghệ ngân hàng – tháng 4 năm 2011

2011

23

Vay vốn ngân hàng- Cần loại bỏ rào cản đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa

Thân Thị Thu Thủy

Tạp chí Công nghệ ngân hàng – tháng 6 năm 2010

2011

24

Việt Nam có cần ngân hàng Đầu tư?

Trương Thị Hồng

Tạp chí Ngân hàng

2011

25

Xây dựng quyền chọn cổ phiếu tại Việt Nam – Bài học kinh nghiệm tại một số nước trên thế giới

Thân Thị Thu Thủy

Tạp chí Khoa học& Đào tạo ngân hàng – tháng 3/2011

2011

26

Các nhân tố tác động đến rủi ro thanh khoản của hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam

Trương Quang Thông

Tạp chí Phát triển Kinh tế

2012

27

Cho vay hợp vốn ở VN cần giải pháp nào để phát triển

Trương Thị Hồng

Tạp chí Thị trường Tài chính tiền tệ

2012

28

Đề án “Cơ cấu lại hệ thống các Tổ chức tín dụng giai đoạn 2011 – 2015” – Một số vấn đề bàn luận thêm

Nguyễn Phúc Cảnh

Tạp chí khoa học và đào tạo ngân hàng, số 127, tháng 12/2012

2012

29

Giải pháp thu hẹp khoảng cách giá vàng miếng Việt Nam và thế giới

Nguyễn Ngọc Hân

Tạp chí ngân hàng

2012

30

Kinh nghiệm tái cấu trúc hệ thống ngân hàng thương mại của một số quốc gia trên thế giới và đề xuất cho Việt Nam

Nguyễn Phúc Cảnh

Nguyễn Hữu Huân

Tạp chí ngân hàng, số 21, tháng 11/2012

2012

31

Kinh nghiệm tái cấu trúc hệ thống Ngân hàng thương mại của một số quốc gia trên thế giới và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam

Nguyễn Hữu Huân

Tạp chí Ngân hàng số 21/2012

2012

32

Ngăn ngừa và hạn chế vi phạm trong công bố thông tin của các công ty niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM

Bùi Kim Yến

Tạp chí Phát triển và Hội nhập

2012

33

Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận các chính sách ưu đãi đầu tư cho các doanh nghiệp tại tỉnh Trà Vinh

Lại Tiến Dĩnh

Tạp chí khoa học & đào tạo ngân hàng , số 126

2012

 

34

Nghiệp vụ Ngân hàng thương mại

Hoàng Hải Yến

Giáo trình môn học

2012

35

Nguồn nhân lực đẳng cấp quốc tế cho TTCK

Bùi Kim Yến

Tạp chí Phát triển và Hội nhập

2012

36

Thẩm định tín dụng

Vũ Thị Lệ Giang

Giáo trình môn học

2012

37

The impacts of the Global Financial Crisis on the Southeast Asian Equity markets

Trần Phương Thảo

International Journal of Trade, Economics and Finance

2012

38

Chính sách lạm phát mục tiêu – cơ chế giám sát độc lập và cơ hội cho việt nam trong quá trình tái cấu trúc hệ thống ngân hàng thương mại

Nguyễn Phúc Cảnh

Tạp chí Hội nhập và Phát triển 13 (23), tháng 11/2013

2013

39

Thực trạng xử lý nợ xấu tại Ngân hàng thương mại Việt Nam

Trầm Thị Xuân Hương

Tạp chí Công nghệ Khoa học

03/2013

40

Các nhân tố ảnh hưởng đến tín dụng phát triển kinh tế Thủy hải sản của các NHTM trên địa bàn Tỉnh Cà Mau.

Trầm Thị Xuân Hương

Tạp chí Thủy sản

 

11/2013

41

Đặc điểm ngân hàng tác động đến sự truyền dẫn của chính sách tiền tệ qua kênh tín dụng ngân hàng tại Việt Nam

Nguyễn Quốc Anh

Nguyễn Phúc Cảnh

Tạp chí Phát triển kinh tế, số 276, tháng 10/2013

2013

42

Dynamic linkage among the Asian Equity Markets after the Global Financial Crisis

Trần Phương Thảo

International Journal of Economics and Finance

2013

43

Làm gì để có một hệ thống NHTM mạnh đáp ứng yêu cầu của nền kinh tế

Hoàng Đức

Hội nhập và phát triển của UEF

Số 08(18)-2013

44

Nợ xấu ngân hàng NN và PTNT Việt Nam – Thực trạng và giải pháp

Hoàng Đức

Công nghệ NH

Số 89-2013

45

Kinh nghiệm phát triển tín dụng nhà ở cho người có thu nhập thấp ở một số nước và một số giải pháp giải quyết vấn đề nhà ở cho người có thu nhập thấp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Nguyễn Quốc Anh

Tạp chí Ngân hàng

2013

46

Ảnh hưởng của khủng hoảng đến hoạt động M&A doanh nghiệp tại Việt Nam

Trầm Thị Xuân Hương

Tạp chí ngân hàng

 

47

Kinh nghiệm phát triển tín dụng nhà ở cho người có thu nhập thấp tại các ngân hàng thương mại trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Nguyễn Phúc Cảnh

Tạp Chí Ngân hàng, số 14, tháng 7/2013.

2013

48

Nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng bất động sản của các ngân hàng thương mại trên địa bàn TP. HCM giai đoạn 2012-2017

Lê Tấn Phước

Phát triển và hội nhập

2013

49

Nguyên nhân các doanh nghiệp gian lận số liệu trên BCTC: Nghiên cứu tại Việt nam

Nguyễn Phúc Cảnh

Tạp chí ngân hàng, số 6, tháng 3/2013.

2013

50

Phân tích các nhân tố tác động đến hiệu quả hoạt động của hệ thống ngân hàng thương mại VN: kiểm định giả thuyết SCP và ES

Phan Thu Hiền

Tạp chí phát triển Kinh tế

2013

51

Phân tích mối quan hệ giữa sự phát triển của thị trường chứng khoán và tăng trưởng Kinh tế ở Việt Nam.

Nguyễn Hữu Huân

Phát triển kinh tế tháng 5/2013

2013

52

The Determinants of Home Bias Puzzle in Equity Portfolio Investment in Australia

Võ Xuân Vinh

International Review of Financial Analysis

2013

53

Tỷ lệ lạm phát nào tác động tích cực đến tăng trưởng kinh tế Việt Nam

Hoàng Hải Yến

Tạp chí phát triển kinh tế

2013

54

“How efficient is the banking system of Asia’s next economic dragon? Evidence from rolling DEA windows”.

Nguyễn Phạm Thiên Thanh

Applied Economics, Vol. 46 No. 22, pp.1-20 (Tạp chí loại A theo danh mục ABCD)

2014

(project leader)

55

Analysis of Factors Affecting Performance of Vietnamese Commercial Banks: Testing SCP and ES Hypotheses

Phan Thu Hiền

Tạp chí phát triển Kinh tế

2014

56

Assessing the Effects of the global financial crisis on the East Asian equity markets

Trần Phương Thảo

“Emerging Markets and the Global Economy: A Handbook”, Eliseve Publishing House

2014

57

Các nhân tố ảnh hưởng đến việc định dưới giá cổ phiếu phát hành lần đầu ra công chúng tại Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM

Lê Văn Lâm

Phát triển & Hội nhập

2014

58

Mối quan hệ giữa độ bất ổn của thị trường chứng khoán và độ bất ổn của các công cụ điều hành chính sách tiền tệ tại Việt Nam

Trần Phương Thảo

Phan Chung Thủy

Tạp chí Phát Triển Kinh Tế

10/2014

59

Các nhân tố ảnh hưởng đến việc định dưới giá cổ phiếu phát hành lần đầu ra công chúng tại SGDCK TP.HCM                                                          

Thân Thị Thu Thủy

Tạp chí Phát triển & Hội nhập, tháng 09-10/2014.                                                      

2014

60

Cấu trúc vốn và giá trị doanh nghiệp tại Việt Nam

Lê Nguyễn Quỳnh Hương

Nguyễn Hữu Huân

Tạp chí Công nghệ Ngân hàng số 101 tháng 8/2014

2014

61

Chính sách tiền tệ và các công cụ thực thi tại Việt Nam giai đoạn 1986-2013

Hoàng Hải Yến

Trần Phương Thảo

Nguyễn Trung Thông

Nguyễn Hữu Huân

Lê Văn Lâm

Tạp chí Phát triển Kinh tế, Số 288, tháng 10/2014

2014

62

Chính sách tiền tệ Việt Nam giai đoạn 2010-2020

Nguyễn Hữu Huân

Tạp chí Phát triển Kinh tế, số 280, tháng 2/2014

2014

63

Developing new stock in index for vietnam security market.

 

Nguyễn Hữu Huân

Journal of Economic Development vol 220 4/2014

2014

64

Hiệu quả kinh tế trong việc điều trị bệnh truyền nhiễm

Trần Thị Thanh Phương

Tạp chí Viện đánh giá lâm sàng OUCRU

2014

65

Hiệu quả kinh tế trong việc điều trị bệnh truyền nhiễm HIV/TBM

Trần Thị Thanh Phương

Tạp chí Viện đánh giá lâm sàng OUCRU

2014

66

Hiệu ứng mùa vụ trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Trần Thị Mộng Tuyết

Tạp chí công nghệ ngân hàng

2014

67

Impacts of Business Confidence and Consumer Confidence on VN-Index

Thân Thị Thu Thủy

Tạp chí Phát triển kinh tế- Đại học Kinh tế TPHCM, tháng 10/2014.                                    

2014

68

Kiểm định mối quan hệ giữa giá vàng và lạm phát tại Việt Nam

Thân Thị Thu Thủy

Tạp chí Khoa học – Đại học An Giang. Số 3/2014

2014

69

Liquidity and Return Relationships in an Emerging Market

Võ Xuân Vinh

Emerging Markets Finance and Trade

2014

70

Mối quan hệ dài hạn với điểm gãy trong cấu trúc giữa TTCK Việt Nam và TTCK các nước ASEAN

Trần Phương Thảo

Tạp chí Công nghệ ngân hàng

2014

71

Mối quan hệ giữa Thị trường trái phiếu Chính phủ với tăng trưởng kinh tế và kiểm soát lạm phát tại Việt Nam

Thân Thị Thu Thủy

Lê Văn Lâm

Nguyễn Hữu Huân

Tạp chí Phát triển kinh tế, tháng 06/2014.

2014

72

Monetary policy and bank credit risk in Vietnam pre and post global financial crisis’

Võ Xuân Vinh

Nguyễn Phúc Cảnh

Contemporary Studies in Economics and Financial Analysis, Vol 96, Risk Management Post Financial Crisis: A Period of Monetary Easing, Emerald Group Publishing Limited, edited by J. Batten & N. Wagner

2014

73

Nghiên cứu hiệu ứng các ngày trong tuần trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Trầm Thị Xuân Hương

Nguyễn Phúc Cảnh

Tạp chí công nghệ ngân hàng số 96, 3/2014, trang 35-42

2014

74

Nghiên cứu mối tương quan giữa chi phí đại diện và cấu trúc tỷ lệ sở hữu của các công ty cổ phần tại Việt Nam

Thân Thị Thu Thủy

Nguyễn Trung Thông

Lê Văn Lâm

Tạp chí Phát triển & Hội nhập, số 14, tháng 1-2/2014.

2014

75

Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động kinh doanh tại các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam.                                  

Thân Thị Thu Thủy

Tạp chí Ngân hàng – tháng 11 năm 2014

2014

76

Quản lý giá vàng nhìn từ góc độ kinh tế vĩ mô

Bùi Kim Yến

Tạp chí Phát triển và Hội nhập

2014

77

Sự phát triển của TTCK Việt Nam dưới ảnh hưởng của các nhân tố kinh tế vĩ mô

Bùi Kim Yến

Tạp chí Phát triển và Hội nhập

2014

78

Tác động của Chính sách tiền tệ Mỹ đến thị trường chứng khoán Việt Nam – trước và sau khi gia nhập WTO

Trầm Thị Xuân Hương

Nguyễn Phúc Cảnh

Tạp chí Công nghệ ngân hàng 97, tháng 4/2014

2014

79

Tác động niềm tin kinh doanh và niềm tin tiêu dùng đến chỉ số giá chứng khoán Việt Nam

Thân Thị Thu Thủy

Tạp chí Phát triển kinh tế, tháng 09/2014.

2014

80

Tăng trưởng kinh tế Việt Nam và vấn đề chất lượng đầu tư FDI

Trương Quang Thông

Tạp chí Ngân hàng

2014

81

Thông tin mềm và cho vay tiêu dùng

Phạm Phú Quốc

Tạp chí Công nghệ Ngân hàng

2014

82

Thực trạng nợ xấu của NHTM Việt Nam và giải pháp phòng ngừa

Vũ Thị Lệ Giang

Hoàng Hải Yến

Triển vọng kinh tế Việt Nam 2014: Thể chế và minh bạch

2014

83

Ứng dụng mô hình Z – score vào quản lý rủi ro tín dụng cho các ngân hàng thương mại Việt Nam

Nguyễn Phúc Cảnh

Tạp chí phát triển và hội nhập 15(25), tháng 3+4/2014

2014

84

Xây dựng chỉ số giá chứng khoán ở Việt Nam

Nguyễn Hữu Huân

Phát triển Kinh tế số 279, tháng 1/2014

2014

85

Xây dựng Ngân hàng xanh ở Việt Nam

Nguyễn Hữu Huân

Tạp chí Phát triển hội nhập, 01/03/2014

2014

86

Xếp hạn tín dụng khách hàng cá nhân tại ngân hàng thương mại Việt Nam – Thực trạng và những hạn chế cần hoàn thiện

Trương Thị Hồng

Tạp chí Thị trường Tài chính tiền tệ

2014

87

Tác động của môi trường đạo đức kinh doanh đến kết quả hoàn thành công việc của nhân viên ngân hàng

Hoàng Hải Yến

Tạp chí Ngân hàng

2014 số 17, tháng 9/2014

88

Mối quan hệ giữa chỉ số chứng khoán và tỷ giá hối đoái tại Việt Nam, tiếp cận bằng mô hình VAR

Trầm Thị Xuân Hương

Tạp chí Nghiên cứu tài chính – marketing

4/2014

89

Truyền dẫn của chính sách tiền tệ qua kênh tỷ giá tại Việt Nam – trước và sau khủng hoảng

Trầm Thị Xuân Hương

Tạp chí khoa học và đào tạo ngân hàng  

4/2014

90

“Hiện tượng” đồng Bittcoin dưới góc nhìn tài chính

Trầm Thị Xuân Hương

Tạp chí Thị trường tài chính – Tiền tệ

5/2014

91

Truyền dẫn của chính sách tiền tệ qua kênh lãi suất ngân hàng tại Việt Nam trước và sau khủng hoảng

Trầm Thị Xuân Hương

Tạp chí phát triển kinh tế

5/2014

92

Nới lỏng định lượng và lạm phát mục tiêu trên thế giới – bài học cho Việt Nam

Trầm Thị Xuân Hương

Tạp Công nghệ ngân hàng.

6/2014

93

Truyền dẫn của chính sách tiền tệ: một số mô hình kiểm định phù hợp

Trầm Thị Xuân Hương

Tạp Phát triển và hội nhập

6/2014

94

Effect of monetary policy to trade balance on open developing country: a case of Vietnam

Trầm Thị Xuân Hương

ICFE 2014 – The International Conference on Finance and Economics Ton Duc Thang University, Ho Chi Minh CityVietnam

June 2nd – 4th, 2014

95

“The Interrelationships among Default Risk, Capital Ratio and Efficiency: Evidence from Indian Banks”

Nguyễn Phạm Thiên Thanh

Managerial Finance, Vol.41 No.5, pp.507-523 (Tạp chí loại B theo danh mục ABCD)

2015

(project leader)

96

Biên lãi vay và các yếu tố tác động: nghiên cứu thực nghiệm tại các nền kinh tế mới nổi

Nguyễn Phúc Cảnh

Tạp chí kinh tế đối ngoại 78, tháng 12/2015

2015

97

Các yếu tố ảnh hưởng đến kênh cho vay trong truyền dẫn chính sách tiền tệ

Nguyễn Phúc Cảnh

Tạp chí công nghệ ngân hàng 112, 7/2015, p.38-48

2015

98

Các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng – bằng chứng thực nghiệm tại các Ngân hàng thương mại Việt Nam

Nguyễn Quốc Anh

Tạp chí khoa học trường ĐH An Giang

2015

99

Các yếu tố tác động đến biên lãi suất của hệ thống ngân hàng thương mại: nghiên cứu thực nghiệm tại các quốc gia Đông Nam Á

Nguyễn Phúc Cảnh

Tạp chí ngân hàng 16, 8/2015, p.42-49

2015

100

Các yếu tố tác động đến biên lãi suất, biên lãi vay và lãi suất cho vay của hệ thống ngân hàng thương mại các quốc gia châu Á – Thái Bình Dương

Nguyễn Phúc Cảnh

Tạp chí Kinh tế Châu Á Thái Bình Dương 450, 8/2015, p.49-52, Trung Tâm kinh tế châu Á – Thái Bình Dương

2015

101

Các yếu tố tác động đến quan hệ thương mại Việt Nam với các nước châu Á: tiếp cận bằng mô hình lực hấp dẫn

Nguyễn Phúc Cảnh

Tạp chí khoa học và đào tạo ngân hàng 157, 6/2015

2015

102

Cạnh tranh trong hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam: So sánh giữa tiếp cận truyền thống và tiếp cận mới

Thân Thị Thu Thủy

Tạp chí Phát triển kinh tế, tháng 07/2015.                                      

2015

103

Chính sách tài khóa và hiệu ứng lấn át: Nghiên cứu qua lãi suất cho vay tại các nước châu Á

Nguyễn Phúc Cảnh

Tạp chí công nghệ ngân hàng 116, 11/2015

2015

104

Chính sách tài khóa và tiêu dùng tư nhân nghiên cứu thực nghiệm tại các quốc gia Đông Nam Á

Trầm Thị Xuân Hương

Nguyễn Trung Thông

Nguyễn Phúc Cảnh

Tạp chí phát triển và hội nhập, sô tháng 11-12/2015

2015

105

Cơ chế lạm phát mục tiêu hay tăng trưởng GDP danh nghĩa mục tiêu cho phát triển kinh tế Việt Nam giai đoạn 2016-2020

Trần Phương Thảo

Tạp chí Ngân hàng

2015

106

Cơ chế truyền dẫn của chính sách tiền tệ: Các nghiên cứu lý thuyết và thực nghiệm trên thế giới

Nguyễn Phúc Cảnh

Tạp chí khoa học và đào tạo ngân hàng 154, 3/2015

2015

107

Đánh giá khả năng vỡ nợ của các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong quan hệ tín dụng với NHTM

Bùi Kim Yến

Tạp chí Kinh tế – Kỹ thuật

2015

108

Thực trạng tín dụng sinh viên các nước trên thế giới. Giải pháp cho Việt Nam

Võ Thị Tuyết Anh

Hoàng Thị Minh Ngọc

Tạp chí Giáo dục Xã hội tháng 3/2015

 

109

Determinants of Liquidity Risk in Transition Banking System

Trương Quang Thông

International Research Journal of Finance and Economics

2015

110

Dòng vốn đầu tư gián tiếp nước ngoài và biến động tỷ giá hối đoái: một số vấn đề cần xem xét cho Việt Nam

Nguyễn Phúc Cảnh

Tạp chí ngân hàng số 24, tháng 12/2015

2015

111

Foreign Direct Investment and Economic Growth During the Crisis Period

Trương Quang Thông

International Research Journal of Finance and Economics

2015

112

Foreign ownership and stock return volatility- Evidence from Vietnam

Võ Xuân Vinh

Journal of Multinational Financial Management

2015

113

Foreign ownership in emerging markets

Võ Xuân Vinh

Journal of Multinational Financial Management

2015

114

Hiệu ứng ngày thứ hai trên thị trường chứng khoán Việt Nam trước và sau khủng hoảng

Trầm Thị Xuân Hương

Nguyễn Phúc Cảnh

Tạp chí phát triển và hội nhập 20 (3), 1-2/2015

2015

115

How do Regulated and State-dominated Banking Systems in Asia Fare? Evidence from Vietnam, China and India

Nguyễn Phạm Thiên Thanh

Asian Journal of Finance & Accounting, Vol.7 No.2, pp.161-180 (Tạp chí loại C theo danh mục ABCD)

2015

(project leader)

116

Kiều hối và tỷ giá hối đoái thực: Nghiên cứu thực nghiệm tại các quốc gia Đông Nam Á

Nguyễn Phúc Cảnh

Tạp chí ngân hàng 21, 11/2015

2015

117

Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến hệ số an toàn vốn tại các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam

Thân Thị Thu Thủy

Tạp chí Ngân hàng – tháng 06 năm 2015

2015

118

Nguyên nhân gây ra tình trạng kiệt quệ tài chính tại các công ty niêm yết và biện pháp tái cơ cấu

Bùi Kim Yến

Tạp chí Kinh tế – Kỹ thuật

2015

119

Những yếu tố chính tác động đến mức xếp hạng tín nhiệm của ngân hàng thương mại

Lại Tiến Dĩnh

Tạp chí khoa học & đào tạo ngân hàng , số 159

2015

120

Openness and Effects of Monetary Policy on Inflation

Trương Quang Thông

International Research Journal of Finance and Economics

2015

121

Openness and the Effectiveness of Monetary Policy on Unemployment: Empirical Evidence from Selected Emerging Countries.

Trương Quang Thông

European Journal of Economics, Finance and Administrative Sciences

2015

122

Quản trị các tổ chức tài chính ở Việt Nam theo các chuẩn mực quốc tế đến năm 2020

Trầm Thị Xuân Hương

Nguyễn Phúc Cảnh

Nguyễn Từ Nhu

Tạp chí Phát triển kinh tế số 12 tháng 12/2015

2015

123

Quyền lực thị trường của ngân hàng và khả năng truyền dẫn chính sách tiền tệ thông qua kênh tín dụng: Bằng chứng tại một số quốc gia khu vực ASEAN

Nguyễn Thị Thùy Linh

Tạp chí Phát triển kinh tế

2015

124

Sự tác động của các nhân tố kinh tế vĩ mô đến các chỉ số giá cổ phiếu tại HOSE

Thân Thị Thu Thủy

Tạp chí Phát triển & Hội nhập, tháng 09-10/2015.                                                      

2015

125

Cơ chế lạm phát mục tiêu-IT- hay tăng trưởng GDP danh nghĩa mục tiêu- NGDPT- cho phát triển kinh tế Việt Nam giai đoạn 2016-2020.

Vũ Thị Lệ Giang

Hoàng Hải Yến

Tạp chí Ngân hàng

Số 14, tháng 7/ 2015

126

Tác động của quản trị tri thức và môi trường đạo đức kinh doanh đến kết quả hoàn thành công việc của nhân viên ngân hàng

Hoàng Hải Yến

Tạp chí Ngân hàng

Số 5, tháng 3/2015

127

Tác động của đa dạng hóa danh mục tín dụng đến lợi nhuận và rủi ro của các ngân hàng thương mại Việt Nam

Nguyễn Trung Thông

Tạp chí Kinh tế & Phát triển, số 216 (II), tháng 6/2015

2015

128

Tái cơ cấu hệ thống NHTM Việt Nam

Trần Phương Thảo

Tạp chí Phát triển kinh tế

2015

129

The Performance of the Chinese Banking System Before and After the WTO Entry

Nguyễn Phạm Thiên Thanh

China Finance Review International, (forthcoming) (Tạp chí loại C theo danh mục ABCD)

2015

(project leader)

130

Thực trạng Tín dụng cho sinh viên – Quan điểm các nước trên thế giới và kinh nghiệm cho Việt Nam

Trương Thị Hồng

Tạp chí Giáo dục & Xã hội

2015

131

Vai trò của tỷ giá hối đoái trong điều hành chính sách tiền tệ tại Việt Nam

Nguyễn Phúc Cảnh

Tạp Chí Đại học công nghiệp 3 (20), tháng 12/2015

2015

132

Ảnh hưởng của rủi ro tài chính đến khả năng phá sản của NHTM Việt Nam

Nguyễn Quốc Anh

 

2016

133

Bank Efficiency, Innovation and Competition: Evidence from Vietnam, China and India

Nguyễn Phạm Thiên Thanh

Empirical Economics (Tạp chí loại A theo danh mục ABCD) (first online version in http://link.springer.com/article/10.1007/s00181-015-1045-5)

2016

(project leader)

134

Bank Reform and Efficiency: Evidence from Vietnam

Nguyễn Phạm Thiên Thanh

Applied Economics (Tạp chí loại A theo danh mục ABCD) (first online version in http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00036846.2015.1130788.)

2016

(project leader)

135

Các yếu tố ảnh hưởng đến chi tiêu công tại các quốc gia Châu Á Thái Bình Dương

Hoàng Đức

Hội nhập và phát triển của UEF

2016

136

Does institutional ownership increase stock return volatility? Evidence from Vietnam

Võ Xuân Vinh

International Review of Financial Analysis

2016

137

Financial structure and economic growth- the case in Vietnam

Phạm Khánh Duy

Nguyễn Hữu Huân

Eurasia Business Review 2016

2016

138

Foreign ownership and stock market liquidity- Evidence from Vietnam

Võ Xuân Vinh

Afro-Asian Journal of Finance and Accounting

2016

139

Hình ảnh ngân hàng, cảm nhận thương hiệu ngân hàng và ý định lựa chọn sản phẩm, dịch vụ của khách hàng.

Hoàng Hải Yến

Cao Ngọc Thủy

Tạp chí Ngân hàng

Số 2, tháng 1/2016

2016

140

Liquidity, Liquidity Risk and Stock Returns – Evidence from Vietnam

Võ Xuân Vinh

International Journal of Monetary Economics and Finance

2016

141

Mối quan hệ giữa cạnh tranh và hiệu quả trong hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam.

Thân Thị Thu Thủy

Tạp chí Công nghệ ngân hàng – tháng 01-02 năm 2016

2016

142

Chính sách tiền tệ Việt Nam và hiệu quả tại các địa phương

Hoàng Đức

Tạp chí Ngân hàng – NHNN Việt Nam

Số 02-2016

Bài viết liên quan