Vi
Lễ trao học bổng cho sinh viên

Lễ trao học bổng cho sinh viên

Hàng năm khoa Ngân hàng đều trao nhiều suất học bổng có giá trị cho sinh viên có kết quả học tập xuất sắc và sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.

Các học bổng này chủ yếu được tài trợ từ các ngân hàng thương mại trong và ngoài nước, các công ty chứng khoán…

Bài viết liên quan