Vi
Hội thảo quốc gia “Định hình lại hệ thống tài chính toàn cầu và chiến lược của Việt Nam – Lần 2”

Hội thảo quốc gia “Định hình lại hệ thống tài chính toàn cầu và chiến lược của Việt Nam – Lần 2”

Hội thảo quốc gia “Định hình lại hệ thống tài chính toàn cầu và chiến lược của Việt Nam – Lần 2”

Trước bối cảnh môi trường kinh tế – tài chính toàn cầu hiện đang đối mặt với nhiều bất định, tăng trưởng kinh tế toàn cầu có nguy cơ suy giảm rõ rệt, Trường Kinh doanh UEH, Tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng và Báo Sài Gòn Giải Phóng phối hợp đồng tổ chức hội thảo quốc gia “Định hình lại hệ thống tài chính toàn cầu và chiến lược của Việt Nam – Lần 2” cùng với sự tham gia của các thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia nhằm tạo diễn đàn để các nhà khoa học, chuyên gia, doanh nghiệp, và các tổ chức cùng thảo luận về những chuyển động đã và đang thay đổi môi trường kinh tế – tài chính và những chiến lược tài chính mà doanh nghiệp Việt Nam cần thực hiện và thích thích ứng.

Thông tin chi tiết hội thảo:

  • Thời gian: 7g30 – 12g00 ngày 10 tháng 6 năm 2022
  • Địa điểm:302, cơ sở B, 279 Nguyễn Tri Phương, phường 5, quận 10, TP.HCM
  • Nội dung chi tiết:

7g30 – 8g00:        Đón tiếp đại biểu, khách mời

8g00 – 8g10:        Khai mạc Hội thảo quốc gia (B1.302)

8h10 – 8g45:        Phiên toàn thể

  1. Ổn định kinh tế vĩ mô để ổn định thị trường tài chính trong bối cảnh mới
  2. Rủi ro tài chính – tiền tệ trong bối cảnh mới và giải pháp chiến lược đối với Việt Nam

9g00 – 10g00:      Các phiên thảo luận

Chủ đề 1: Hệ thống tài chính toàn cầu và chiến lược cho Việt Nam (B1.205)

Chủ đề 2: Chính sách tài chính, tiền tệ và tăng trưởng kinh tế (B1.204)

Chủ đề 3: Kinh tế số và Fintech (B1.203)

Chủ đề 4: Tài chính, Kinh doanh và Quản trị công ty (B1.309)

10g00 – 10g20:    Tiệc trà

10g20 – 11g20:    Các phiên thảo luận (tiếp theo)

11g20 – 11g30:    Bế mạc

Link đăng ký tham dự https://ifc.sof.edu.vn/

Ban Tổ chức hân hạnh được đón tiếp.

Bài viết liên quan