Learning Calendar of post – graduate students class of 2010 and class of 2011 – Banking major (Location: 279 Nguyen Tri Phuong – District.10)

0
73

HỌC PHẦN

TC

THỨ

ST

GIỜ HỌC

THỜI GIAN HỌC

GIẢNG VIÊN

Thực trạng tình hình thị trường tài chính Việt Nam

2

7

4

08g00-11g15

B201

06/04/2013 và 13/04/2013

 

PGS.TS. Bùi Kim Yến

 

TS. Trần Quốc Tuấn


7

4

13g30-16g45

B201

06/04/2013 và 13/04/2013

CN

4

08g00-11g15

B201

07/04/2013 và 14/04/2013

CN

4

13g30-16g45

B201

14/04/2013

Thực trạng hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam

2

7

4

08g00-11g15

B201

20/04/2013 và 04/05/2013

PGS.TS. Trần Huy Hoàng

7

4

13g30-16g45

B201

20/04/2013 và 04/05/2013

CN

4

08g00-11g15

B201

21/04/2013 và 05/05/2013

CN

4

13g30-16g45

B201

21/04/2013

SHARE
Previous articleOrganization
Next articleInsurance

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here