Vi
Một số sinh viên tiêu biểu của các khóa

Một số sinh viên tiêu biểu của các khóa

– 125 sinh viên KA đã tốt nghiệp năm 1978: Phạm Văn Năng, Trần Mộng Hùng, Võ Văn Châu, Huỳnh Nghĩa Hiệp, Ngô Hướng, Hồ Diệu, Nguyễn Hồng Hải…

– 208 sinh viên KB: Trần Minh Tuấn, Trần Ngờc Minh, Vũ Phúc Thái, Lâm Việt Sơn, Nguyễn Thị Thúy Vân, Nguyễn Trí Tâm, Nguyễn Bá Vượng, Phan Thanh Long, Hồ Ðăng Trung, Trần Minh Khởi, Hoàng Tưởng, Lê Thành Lân…

– 55 sinh viên KC: Mai Văn Hải, Tô Nghị, Trần Thị Bạch Lan…

– 71 sinh viên Ngân hàng – Ngoại hối K1 tốt nghiệp năm 1980: Lê Chí Hiếu, Trần Ðắc Sinh, Nguyễn Gia Ðịnh, Nguyễn Bay, Ðào Hảo, Ðặng Chí Chơn, Lê Tấn Phát, Nguyễn Nam Hải…

Như vậy trong hơn 30 năm qua, khoa Ngân hàng đã đào tạo khoảng 10.000 cử nhân kinh tế, thạc sĩ, tiến sĩ, trong số đó nhiều người đang giữ những chức vụ quan trọng trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng – chứng khoán – sản xuất kinh doanh, một số anh chị đã trở thành cán bộ giảng dạy tại các trường đại học và đảm nhiệm những chức vụ cao cấp.

Bài viết liên quan