Vi
WELCOME BACK SOB ALUMNI – 2020

WELCOME BACK SOB ALUMNI – 2020

Buổi họp mặt được tổ chức vào lúc 11:00, ngày 21 tháng 11 năm 2020 tại khuôn viên trường. Đây là dịp để cùng nhau ôn lại những kỷ niệm đã qua đồng thời là cơ hội thắt chặt hơn mối quan hệ giữa nhà trường, khoa ngân hàng và các thế hệ sinh viên.

Chương trình:

  • Chương trình khai mạc;
  • Giới thiệu chung về chương trình tiên tiến của khoa Ngân hàng;
  • Phát biểu của đại diện nhà tuyển dụng;
  • Phát biểu của đại diện cựu sinh viên;
  • Phần phỏng vấn riêng theo phiếu khảo sát đối với nhóm nhà tuyển dụng, nhóm cựu sinh viên;
  • Tea break;
  • Tổng hợp sơ bộ kết quả phỏng vấn, trao đổi các vấn đề chính từ kết quả khảo sát;
  • Phát biểu tổng kết của Trưởng khoa.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH CỦA BUỔI HỌP MẶT

Bài viết liên quan