Vi
Lịch bảo vệ đề cương luận văn thạc sỹ K.29.2 TP.HCM

Lịch bảo vệ đề cương luận văn thạc sỹ K.29.2 TP.HCM

Khoa Ngân hàng thông tin đến các anh/chị Học viên Cao hoc K29.2 TP.HCM về việc nộp và bảo vệ đề cương chi tiết như sau:

  1. Nộp đề cương:

– Thời gian: Từ ngày 11/5/2021 đến ngày 15/5/2021 (Thứ Bảy).

– Hình thức: Nộp file word nội dung đề cương chi tiết luận văn trên hệ thống LMS-UEH theo địa chỉ email trường cấp (….@st.ueh.edu.vn)

(Đặt tên file theo đúng quy định: Họ và tên học viên_Tên đề cương_Tên người hướng dẫn_Số ĐT)

  1. Lịch bảo vệ đề cương:

    – Thời gian: 08h00, ngày 23/5/2021 (Chủ nhật)

    – Địa điểm và hình thức bảo vệ: Online – Hội đồng sẽ gửi link đến học viên trước thời gian bảo vệ.

  2. Danh sách học viên xem tại đây

Bài viết liên quan