Vi
THÔNG BÁO GIA HẠN THỜI GIAN NỘP BÀI CHO HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC TẾ ICECH 2022

THÔNG BÁO GIA HẠN THỜI GIAN NỘP BÀI CHO HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC TẾ ICECH 2022

Sau thời gian phát động, hội thảo khoa học quốc tế ICECH 2022 đã gần đi đến hồi kết và
nhận được nhiều sự quan tâm từ các nhà nghiên cứu, chuyên gia trong và ngoài
nước. Nhằm lan tỏa hội thảo ICECH 2022 đồng thời tạo điều kiện để Quý Thầy/Cô, nhà
nghiên cứu, chuyên gia,… tham gia có thời gian chuẩn bị kỹ lưỡng hơn, ban tổ chức đã
quyết định gia hạn thời hạn nộp bài viết đến hết ngày 30/09/2022. Hi vọng với mốc
thời hạn gia hạn cuối cùng này có thể hỗ trợ Quý Thầy/Cô có thêm thời gian điều chỉnh,
hoàn tất và gửi bài viết tham dự về cho hội thảo.
Tất cả các bài báo được chấp nhận trong ICECH 2022 sẽ được xuất bản trong Kỷ yếu hội
thảo hoặc có cơ hội xuất bản trên các tạp chí danh tiếng hoặc trong special issue.
Thông tin chi tiết về Hội thảo ICECH 2022, vui lòng truy cập website
https://icech.hust.edu.vn/category/show/id/1 hoặc xem trong Thư mời viết bài (Call for
Paper) đính kèm.
Gửi bài viết tham dự trực tiếp đến Ban tổ chức qua email: icech.cob@ueh.edu.vn
Ban Tổ chức Hội thảo ICECH 2022 kính mong nhận được sự quan tâm và tham gia của
các nhà khoa học, các tổ chức và những chuyên gia trong các lĩnh vực có liên quan.

Bài viết liên quan