Vi
Triển khai chương trình học kỳ doanh nghiệp; thực tập và viết khóa luận tốt nghiệp – K26.1LT ĐHCQ; K45 ĐHCQ đợt 2 HKĐ 2023

Triển khai chương trình học kỳ doanh nghiệp; thực tập và viết khóa luận tốt nghiệp – K26.1LT ĐHCQ; K45 ĐHCQ đợt 2 HKĐ 2023

  • Chương trình cho SV đăng ký Học kỳ doanh nghiệp (K45 ĐHCQ đợt 2): Xem tại đây
  • Chương trình cho SV đăng ký Khóa luận tốt nghiệp (K26.1LT ĐHCQ; K45 ĐHCQ đợt 2): Xem tại đây
  • Phân công giảng viên hướng dẫn sinh viên HKDN và KLTN (K26.1LT ĐHCQ; K45 ĐHCQ đợt 2): Xem tại đây

Bài viết liên quan