Vi
THẠC SĨ CHUYÊN NGÀNH NGÂN HÀNG (BANKING)

THẠC SĨ CHUYÊN NGÀNH NGÂN HÀNG (BANKING)

Định hướng đào tạo:hướng ứng dụng

Cùng với xu hướng hội nhập giáo dục toàn cầu, đổi mới trong giáo dục hướng đến trao cho người học cơ hội tuyệt vời nâng cao trình độ học vấn ở bậc sau đại học. Chỉ cần xét tuyển, có thể kiểm tra thêm trình độ tiếng anh (nếu cần). Bạn có thể tham gia các chương trình đào tạo cao học Tài chính – Ngân hàng của Khoa Ngân hàng.n tảng chương trình của các trường đại học nổi tiếng, thuộc top 100 trên thế giới. Giá trị cốt lõi và nổi bật của chương trình mang lại không chỉ phù hợp với trình độ đào tạo trên thế giới mà còn thể hiện tính ứng dụng cao trong thực tiễn của các Ngân hàng, các định chế tài chính và doanh nghiệp tại Việt Nam.

Với mục tiêu cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho xã hội, chương trình đào tạo kiến thức chuyên sâu trong lĩnh vực Tài chính –  Ngân hàng, đặc biệt chương trình được cập nhật phù hợp với điều kiện kinh tế thế giới hiện đại trong bối cảnh cách mạng công nghệ 4.0.

Nội dung chủ yều của chương trình là cung cấp các kiến thức rông về tài chính, chuyên sâu về ngân hàng  thông qua các môn học: Thị trường và các định chế tài chính, Chính sách tiền tệ, Quản trị các định chế tài chính, Quản trị rủi ro theo hiệp ước Basel II, Kỹ thuật tài chính, Tài trợ dự án, Ngân hàng thương mại hiện đại, Ngân hàng quốc tế, Ngân hàng đầu tư, Fintech trong ngân hàng, …và phương pháp nghiên cứu định lượng trong lĩnh vực tài chính ngân hàng. Bên cạnh đó người học có khả năng vận dụng lý thuyết để phân tích và giải quyết vấn đề một cách sáng tạo, nâng cao năng lực ngoại ngữ và sử dụng thuần thục kỹ năng cần thiết trong nghiên cứu.

Với kiến thức và kỹ năng đạt được, sau khi tốt nghiệp người học người học có khả năng trở thành chuyên viên về tài chính -ngân hàng, trở thành nhà quản lý cấp cao, có cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp tại ngân hàng thương mại, các định chế tài chính khác, các tập đoàn, các doanh nghiệp, các cơ quan quản lý chính sách tiền tệ và chính sách tài khóa. Đồng thời người học có thể thích nghi nhanh trong môi trường làm việc năng động trong nước và toàn cầu.

Chuẩn đầu ra

Kiến thức:

 • Vận dụng lý thuyết kinh tế – xã hội và pháp luật trong phân tích và xây dựng chính sách kinh tế và chính sách liên quanTài chính -Ngân hàng.
 • Có khả năng ứng dụng lý thuyết trong lĩnh vực Tài chính – Ngân hàng và các kỹ năng cần thiết trong kinh doanh và nghiên cứu.
 • Đánh giá và sáng tạo trong giải quyết vấn đề liên quan đến hệ thống ngân hàng trong thời đại công nghệ số.
 • Đánh giá và sáng tạo trong giải quyết vấn đề liên quan đến quản trị hoạt động, quản trị rủi ro tại các định chế tài chính.
 • Thể hiện được giá trị chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp đối với công việc và nghiên cứu.

Kỹ năng:

 •  Phân tích phản biện và sáng tạo nhằm đưa ra được những giải pháp toàn diện đối với các vấn đề liên quan đến lĩnh vực Tài chính – Ngân hàng.
 • Vận dụng kỹ năng nghiên cứu vào giải quyết vấn đề khó khăn và thử thách trong kinh doanh ngân hàng.
 • Phân tích dữ liệu và quản lý dữ liệu big data trong quản lý và ứng dụng công nghệ trong lĩnh vực ngân hàng.
 • Thuần thục kỹ năng giao tiếp, làm việc theo nhóm và thực hiện phân tích các báo cáo.

Cơ hội nghề nghiệp:

Với môi trường học tập tuyệt vời và nhiều cơ hội nghề nghiệp nổi bật, sau khi tốt nghiệp học viên có nhiều cơ hội lựa chọn việc làm trở thành các chuyên viên cao cấp, các nhà quản lý, Tư vấn tại:

 • Các Ngân hàng thương mại, Ngân hàng đầu tư, Công ty tài chính, Công ty cho thuê tài chính, Quỹ đầu tư, Công ty bảo hiểm, Công ty quản lý quỹ, Công ty chứng khoán, Công ty kiểm toán
 • Các tập đoàn, công ty hoạt động trong nước và hoạt động đa quốc gia.
 • Các đơn vị trực thuộc cấp tỉnh, thành phố, quận, huyện của các cơ quan quản lý Nhà nước như Ngân hàng Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán, Sở tài chính, Chi cục thuế.
 • Bên cạnh đó học viên tham gia giảng dạy và nghiên cứu tại các cơ sở đào tạo và nghiên cứu.

2. Đối tượng tuyển sinh:

Tốt nghiệp đại học khối kinh tế, kinh doanh và quản lý hoặc hoàn thành chương trình bổ sung kiến thức nếu tốt nghiệp ngành khác.

3. Cấu trúc chương trình:

Phần kiến thức chung: 11 tín chỉ

 • Phần kiến thức cơ sở và kiến thức chuyên ngành, tự chọn: 35 tín chỉ
 • Luận văn: 14 tín chỉ
 • Tổng số tín chỉ: 60 tín chỉ

 

4. Lợi ích của người học:

Sau khi tốt nghiệp người học có kiến thức và kỹ năng cần thiết trở thành những chuyên viên và nhà quản lý cấp trung và cao trong các ngân hàng, công ty tài chính, công ty chứng khoán, định chế tài chính khác, các cơ quan quản lý nhà nước về chính sách tiền tệ- chính sách tài khóa và các tập đoàn, công ty tại Việt Nam cũng như các nước trong khu vực.

Mô tả chi tiết chương trình đào tạo:

STT

Học phần

Tính chất

Tín chỉ

 

Tên tiếng Anh

I

Kiến thức chung

10

1

Triết học

Bắt buộc

4

Philosophy

2

Ngoại ngữ

Bắt buộc

4

Foreign language

3

Phương pháp nghiên cứu khoa học

Bắt buộc

2

Research methods

II

Kiến thức cơ sở và chuyên ngành

18

4

Thị trường và các định chế tài chính

Bắt buộc

3

Financial markets and institutions

5

Chính sách tiền tệ

Bắt buộc

3

Monetary policy

6

Ngân hàng thương mại hiện đại

Bắt buộc

3

Modern commercial banking

7

Ngân hàng quốc tế nâng cao

Bắt buộc

3

Advanced international banking

8

Quản trị định chế tài chính

Bắt buộc

4

Financial institution management

9

Phương pháp nghiên cứu định lượng trong lĩnh vực ngân hàng – tài chính

Bắt buộc

2

Quantitative research methods for banking and finance

Tự chọn (chọn 6 trong 11: 3 x 6 = 18)

18

10

Lập kế hoạch và quản trị tài chính cá nhân

Tự chọn

3

Personal financial planning and management

11

Quản trị rủi ro và hiệp ước Basel

Tự chọn

3

Risk management and Basel Accord

12

Rủi ro tín dụng và chính sách cho vay

Tự chọn

3

Credit risk and loan policy

13

Ngân hàng đầu tư

Tự chọn

3

Investment banking

14

Công nghệ tài chính trong lĩnh vực ngân hàng

Tự chọn

3

Fintech in banking

15

Tài trợ dự án

Tự chọn

3

Project finance

16

Nguyên lý tiền tệ và ngân hàng

Tự chọn

3

Principles of money and banking

17

Công cụ phái sinh và quản lý rủi ro

Tự chọn

3

Derivatives and risk management

18

Đạo đức trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng

Tự chọn

3

Ethics in Finance and Banking

19

Ngân hàng kỹ thuật số

Tự chọn

3

Digital Banking

20

Marketing dịch vụ tài chính

Tự chọn

3

Marketing of Financial services

III

Luận văn

14

Thesis

Tổng cộng

60

 

 

Bài viết liên quan