Vi
TUYỂN SINH THẠC SĨ ĐIỀU HÀNH CAO CẤP CHUYÊN NGÀNH NGÂN HÀNG ĐỢT 2 NĂM 2020

TUYỂN SINH THẠC SĨ ĐIỀU HÀNH CAO CẤP CHUYÊN NGÀNH NGÂN HÀNG ĐỢT 2 NĂM 2020

Khoa Ngân hàng, trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh thông báo tuyển sinh Chương trình Thạc sĩ điều hành cao cấp ngành Ngân hàng đợt 2 năm 2020 bao gồm hướng ứng dụng và hướng nghiên cứu:

THẠC SĨ ĐIỀU HÀNH CAO CẤP

1. Mục tiêu đào tạo
Chương trình đào tạo thạc sĩ điều hành cao cấp trong ngân hàng, trang bị cho người học đầy đủ kiến thức và các kỹ năng cần thiết để trở thành nhà quản lý điều hành cao cấp trong lĩnh vực ngân hàng. Chương trình được thiết kế theo hướng tiếp cận và giải quyết vấn đề thực tế dựa trên kinh nghiệm và vận dụng lý thuyết, đáp ứng được nhu cầu của người học và xã hội.  Học viên sau khi hoàn thành chương trình đào tạo có khả năng:
 • Am hiểu vận hành hoạt động ngân hàng theo chuẩn mực quốc tế và quy định pháp luật Việt Nam
 • Xây dựng chiến lược hoạt động ngân hàng phù hợp với điều kiện công nghệ 4.0
 • Phát triển khả năng quản trị nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu đạo đức nghề nghiệp trong ngân hàng.
 • Am hiểu kiến thức và vận dụng hoạt động kinh doanh ngân hàng quản trị rủi ro.
 • Hiểu biết và quản trị được sự thay đổi trong xu hướng hoạt động ngân hàng.
 • Rèn luyện kỹ năng lãnh đạo giải quyết vấn đề, ra quyết định, làm việc theo nhóm
 • Hoàn thiện khả năng phân tích dữ liệu, kế hoạch và xây dựng chiến lược kinh doanh ngân hàng.
2. Đối tượng tuyển sinh:
Người học đang công tác và giữ vị trí lãnh đạo cao cấp, quản lý cấp cao và cấp trung tại các NHTM, các định chế tài chính, các doanh nghiệp. Ứng viên phải có bằng đại học khối kinh tế, kinh doanh và quản lý hoặc hoàn thành chương trình bổ sung kiến thức theo quy định của trường nếu tốt nghiệp ngành khác. Ứng viên có ít nhất 5 năm kinh nghiệm làm việc hoặc 1 năm giữ vị trí quản lý trở lên.
3. Cấu trúc chương trình:
 • Phần kiến thức chung: 11 tín chỉ
 • Phần kiến thức cơ sở và kiến thức chuyên ngành, tự chọn: 35 tín chỉ
 • Luận văn: 14 tín chỉ
 • Tổng số tín chỉ: 60 tín chỉ
Môn học đặc trưng của kiến thức chung: Triết học, ngoại ngữ và nghiên cứu khoa học; Kiến thức cơ sở và ngành gồm các môn, Thị trường và các định chế tài chính, Quản trị chiến lược các định chế tài chính, Quản trị nguồn nhân lực, Quản trị vận hàng, Ngân hàng kỹ thuật số, Công nghệ tài chính trong ngân hàng, Quản trị rủi ro trong ngân hàng, Đạo đức trong kinh doanh ngân hàng , Hành vi tổ chức, Phân tích Big data trong Ngân hàng, Đạo đức trong kinh doanh ngân hàng …
4. Lợi ích của người học:
Sau khi tốt nghiệp, học viên khả năng đưa ra quyết định và giải quyết vấn đề một cách khoa học. Có khả năng xây dựng chiến lược quản trị, thực hiện tốt quản trị rủi ro và quản trị vận hành, am hiểu pháp luật và đạo đức, hành vi chuẩn mực trong ngành ngân hàng. Chương trình có tính hội nhập quốc tế cao, có khả năng mở rộng liên thông với chương trình của các trường đại học ngoài nước. Người học đảm nhận vị trí quản lý tại các ngân hàng, các định chế tài chính trong và ngoài nước.

Bài viết liên quan